Monday, June 28, 2010

CIRI-CIRI SAKA-PEMINDAHAN - FIRMAN

**Ciri-ciri Orang Yang Memiliki Saka**
Secara umumnya orang yang memiliki saka akan mempunyai kebolehan untuk mengubat orang yang sakit disebabkan jin dan syaitan tetapi dengan cara yang meragukan dari sudut syariat,antaranya:-1. Kebanyakkan mereka mempunyai kebolehan mengubat melalui kaedah ‘menurun’. Caranya ialahjin tersebut memasuki tubuh orang yang mempunyai saka tersebut dan kemudiannya menyamarsebagai para wali Allah dan orang-orang soleh seperti Syeikh Abdul Qodir al-jilani, SyeikhBahauddin an-Naqsyabandi, Syeikh Abu Hassan as-Syazili dan sebagainya. Namun hakikatnya ia cumalah jin yang datang daripada saka.2. Pembawa saka mampu beubat tetapi menggunakan jampi yang mempunyai unsur-unsur syirik yang boleh menggugurkan syahadah dan iman.3. Pembawa saka mampu berubat tetapi menggunakan jampi yng langsung tidak dapat difahami. 4. Pengamal perubatan yang kebolehannya datang dari saka selalunya sering melakukan perkara yangbertentangan dengan syariat.5. Ada di kalangan mereka mendapat ilmu kebolehan mengubat melalui mimpi tanpa belajar.
**Masa Saka Berpindah**
Saka berpindah sebaik sahaja pembawa saka yang terdiri daripada nenek moyang yang membuat perjanjian dengan jin tersebut meninggal dunia. Apabila pembawa saka meninggal dunia, jin saka tersebut tidak mempunyai perumah/pembela maka ia mencari perumah/pembela baru dari kalangan anak cucu tuannya yang telah mati itu tadi
**Proses Perpindahan Saka**
Berikut adalah kronologi bagaiman jin saka berpindah selepas kematian tuan punya saka tersebut:-
** Apabila nenek moyang yang membela jin tersebut mati, jasadnya mati setelah rohnya keluar dari jasadnya. Namun begitu, jin yang berdamping dengan nenek moyang itu tidak mati kerana umur jinbukannya seperti manusia
**Apabila jasad perumah saka itu dikebumikan, jin tersebut bebas dan berada dalam keadaan sepertilayang- layang yang terputus talinya. Lalu ia berkeliaran di atas bumi mencari rumahtumpangannya yang baru. Perihal nyawa jin dan syaitan yang ternyata lebih panjang dari unsurmanusia.
**Firman Allah s.w.t. **
*Maksudnya*
“ Iblis menjawab" "Beri tangguhlah saya sampai waktu dibangkitkan
**Allah s.w.t berfirman
“ Sesungguhnya kamI termasuk mereka yang diberi tangguh”
“Iblis menjawab”
"Kerana Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang) mereka dari jalan Engkau yanglurus.............Surah al-a'raf: ayat 14-16 ***Kemudiannya saka tersebut akan bepindah kepada anak cucu sebagai perumah yang baru. Kebiasaannya jin tersebutakan berpindah kepada anak cucu yang ada mengamalkan jampi-jampi tertentu yang diambil dari si mati
***Saka juga boleh berpindah dari si mati kepada warisnya apabila anak cucu tersebut ada
menyimpan mana-mana barangtinggalan si mati.
***Saka juga berpindah kepada anaka cucu yang secara pengamatannya merupakan waris yang
menjadi orang harapankepada keluarga pada masa hadapan khususnya orang harapan
kepada si mati yang menyimpan saka tadi.
***Orang yang berpotensi mewarisi saka adalah orang yang tinggal bersama si mati semasa
hidupnya iaitu serumah2denganngya.

No comments:

Post a Comment